اخبار

افزایش حقوق بازنشستگان

دستگاه های اجرایی استان فارس به کاهش هزینه های جاری اقدام کنند
خبرگزاری مهر |

دستگاه های اجرایی استان فارس به کاهش هزینه های جاری اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، عنایت الله رحیمی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه در شرایط کنونی با چالش ها و فرصت هایی مواجه هستیم، عنوان کرد: باید اعتبارات اندک را به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بتوانیم چالش ها و محدودیت ها را مدیریت کرده و در کنار آن از توانمندی ها و پتانسیل ها استفاده بهتری برای استان و شهرستان ها داشته باشیم... استاندار فارس استمرار پرداخت یارانه نقدی، استمرار همسان سازی حقوق بازنشستگان ، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ، اسمترار طرح مقابله با فقر مطلق با اعتبار ۷ هزار میلیارد تومان استمرار اجرای طرح تحول سلامت با اعتبار بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان و اجرای طرح توسعه و توازن منطقه ای حدود ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان را از جمله مصداق های توجه دولت به معیشت عمومی و عدلت اجتماعی در قانون بودجه دانست و ابراز امیدواری کرد درآمد های دولت

استاندار فارس در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاه های اجرای کاهش هزینه های جاری را در دستور کار قرار دهند/ معیشت عمومی و عدالت اجتماعی در بودجه ۹۸ مد نظر دولت بوده است
کوارنیوز |

استاندار فارس در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاه های اجرای کاهش هزینه های جاری را در دستور کار قرار دهند/ معیشت عمومی و عدالت اجتماعی در بودجه ۹۸ مد نظر دولت بوده است

به گزارش کوارنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، دکتر عنایت الله رحیمی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه در شرایط کنونی با چالش ها و فرصت هایی مواجه هستیم، عنوان کرد: باید اعتبارات اندک را به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بتوانیم چالش ها و محدودیت ها را مدیریت کرده و در کنار آن از توانمندی ها و پتانسیل ها استفاده بهتری برای استان و شهرستان ها داشته باشیم... نماینده عالی دولت در استان فارس استمرار پرداخت یارانه نقدی ، استمرار همسان سازی حقوق بازنشستگان ، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ، اسمترار طرح مقابله با فقر مطلق با اعتبار ۷ هزار میلیارد تومان استمرار اجرای طرح تحول سلامت با اعتبار بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان و اجرای طرح توسعه و توازن منطقه ای حدود ۱۴هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان را از جمله مصداق های توجه دولت به معیشت عمومی و عدلت اجتماعی در قانون بودجه