امواج گرانشی

  • قدیمی ترین شی آسمانی منظومه شمسی شناسایی شد

    مهر نیوز |۳ روز قبل
  • آشکار سازی امواج گرانشی با رصد ستارگان

    تبیان |۱۹ روز قبل
  • گامی به سوی آشکارساز امواج گرانشی در فضا

    تبیان |۲۰ روز قبل