مشاهده همه اخبارانقباض پولی

 • طلا در میانه کانال محبوس ماند/ جهش اونس از کف یک ماهه

  اتحادیه طلا |۳ روز قبل
 • طلا در میانه کانال محبوس ماند/ جهش اونس از کف یک ماهه

  طلا |۳ روز قبل
 • طلا در میانه کانال محبوس ماند

  آرمان اقتصادی |۳ روز قبل
 • طلا در میانه کانال محبوس ماند

  اقتصاد آنلاین |۳ روز قبل
 • طلا در کانال ۱۲۰۰ دلاری محبوس ماند

  بنکر |۳ روز قبل
 • طلا در میانه کانال محبوس ماند

  اتحادیه طلا |۳ روز قبل
 • اونس زیر مرز ۱۲۵۰ سرکوب شد

  رادیو سهام |۵ روز قبل
 • ضعف طلا و قوت دلار

  بنکر |۵ روز قبل
 • افت قیمت نفت به ضرر طلا تمام شد

  آرمان اقتصادی |۵ روز قبل
 • افت قیمت نفت به ضرر طلا تمام شد

  اقتصاد آنلاین |۵ روز قبل
 • افت قیمت نفت به ضرر طلا تمام شد

  اتحادیه طلا |۵ روز قبل
 • تصحیح نوسان آمریکایی بازارها/ دلار، قوی و اونس ضعیف می ماند؟

  اتحادیه طلا |۶ روز قبل
 • تصحیح نوسان آمریکایی بازارها/ دلار، قوی و اونس ضعیف می ماند؟

  طلا |۶ روز قبل
 • دلار، قوی و اونس ضعیف می ماند؟

  زر |۶ روز قبل
 • ادامه امیدها به افزایش قیمت طلا

  بنکر |۶ روز قبل
 • پیش بینی ادامه افزایش قیمت طلا

  رادیو سهام |۶ روز قبل
 • ادامه امیدها به افزایش قیمت طلا

  آرمان اقتصادی |۶ روز قبل
 • ادامه امیدها به افزایش قیمت طلا

  اتحادیه طلا |۶ روز قبل
 • سطح حمایتی 1250 دلاری اونس می شکند؟/ آرامش بازار در سومین گام ژوئن

  اتحادیه طلا |۷ روز قبل
 • آرامش بازار در سومین گام ژوئن

  اعتبار نیوز |۷ روز قبل
 • بازار طلا آرام گرفت

  روزنامه آسیا |۷ روز قبل
 • بازار طلا آرام گرفت

  آرمان اقتصادی |۷ روز قبل
 • بازار طلا آرام گرفت

  اتحادیه طلا |۷ روز قبل
 • پیش بینی افت بیشتر قیمت طلا

  رادیو سهام |۸ روز قبل
 • شاخص قدرت طلا در محدوده خطر

  زر |۸ روز قبل
 • فضا برای اونس نامناسب است / شاخص قدرت طلا در محدوده خطر

  اتحادیه طلا |۸ روز قبل
 • فضا برای اونس نامناسب است / شاخص قدرت طلا در محدوده خطر

  تاوان |۸ روز قبل
 • شاخص قدرت طلا در محدوده خطر

  اعتبار نیوز |۸ روز قبل
 • پیش بینی افت بیشتر قیمت طلا

  آرمان اقتصادی |۸ روز قبل
 • پیش بینی افت بیشتر قیمت طلا

  اتحادیه طلا |۸ روز قبل
 • اونس به میانه کانال 1200 دلار سقوط کرد/ تکرار افت یک درصدی اونس

  اتحادیه طلا |۹ روز قبل
 • اونس به میانه کانال ۱۲۰۰ دلار سقوط کرد

  بنکر |۹ روز قبل
 • بانک مرکزی آمریکا انقباض پولی را تشدید کرد/ روندهای دوره اعتماد

  اتحادیه طلا |۱۰ روز قبل
 • بانک مرکزی آمریکا انقباض پولی را تشدید کرد/ روندهای دوره اعتماد

  طلا |۱۰ روز قبل
 • شرط بندی اونس بر انقباض آمریکایی

  طلا |۱۳ روز قبل
 • شرط بندی اونس بر انقباض آمریکایی

  اعتبار نیوز |۱۳ روز قبل
 • بازارها چشم به تصمیم فدرال رزرو دوخته اند

  بنکر |۱۳ روز قبل
 • اونس چشم انتظار بیانیه فدرال رزرو

  روزنامه آسیا |۱۳ روز قبل
 • اونس چشم انتظار بیانیه فدرال رزرو

  آرمان اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • اونس چشم انتظار بیانیه فدرال رزرو

  اتحادیه طلا |۱۳ روز قبل
 • تحلیلگران امیدی به طلا ندارند

  آرمان اقتصادی |۱۵ روز قبل
 • تحلیلگران امیدی به طلا ندارند/ اختلاف اساسی در بازار اونس

  اتحادیه طلا |۱۵ روز قبل
 • اختلاف اساسی در بازار اونس

  اعتبار نیوز |۱۵ روز قبل
 • تحلیلگران امیدی به طلا ندارند

  رادیو سهام |۱۵ روز قبل
 • تحلیلگران امیدی به طلا ندارند

  اتحادیه طلا |۱۵ روز قبل