مشاهده همه اخبارانقباض پولی

 • بورس های جهان بر اوج جدید ایستادند

  آرمان اقتصادی |۷ روز قبل
 • بورس های جهان بر اوج جدید ایستادند

  اتحادیه طلا |۷ روز قبل
 • روندسازی تردید فدرال

  اعتبار نیوز |۷ روز قبل
 • طلا در میانه کانال محبوس ماند/ جهش اونس از کف یک ماهه

  اتحادیه طلا |۲۸ روز قبل
 • طلا در میانه کانال محبوس ماند/ جهش اونس از کف یک ماهه

  طلا |۲۸ روز قبل
 • طلا در میانه کانال محبوس ماند

  آرمان اقتصادی |۲۸ روز قبل
 • طلا در میانه کانال محبوس ماند

  اقتصاد آنلاین |۲۸ روز قبل
 • طلا در کانال ۱۲۰۰ دلاری محبوس ماند

  بنکر |۲۸ روز قبل
 • طلا در میانه کانال محبوس ماند

  اتحادیه طلا |۲۸ روز قبل
 • اونس زیر مرز ۱۲۵۰ سرکوب شد

  رادیو سهام |۳۰ روز قبل
 • ضعف طلا و قوت دلار

  بنکر |۳۰ روز قبل
 • افت قیمت نفت به ضرر طلا تمام شد

  آرمان اقتصادی |۱ ماه قبل
 • افت قیمت نفت به ضرر طلا تمام شد

  اقتصاد آنلاین |۱ ماه قبل
 • افت قیمت نفت به ضرر طلا تمام شد

  اتحادیه طلا |۱ ماه قبل
 • تصحیح نوسان آمریکایی بازارها/ دلار، قوی و اونس ضعیف می ماند؟

  اتحادیه طلا |۱ ماه قبل
 • تصحیح نوسان آمریکایی بازارها/ دلار، قوی و اونس ضعیف می ماند؟

  طلا |۱ ماه قبل
 • دلار، قوی و اونس ضعیف می ماند؟

  زر |۱ ماه قبل
 • ادامه امیدها به افزایش قیمت طلا

  بنکر |۱ ماه قبل
 • پیش بینی ادامه افزایش قیمت طلا

  رادیو سهام |۱ ماه قبل