۱۲ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

اکبر رضایی

»
دکتر علی اکبر رضایی در برنامه رو در رو شبکه چهار سیما؛ رویداد اربعین در نقطه مقابل معنویت زدایی غرب قد علم کرده است/ باید ابعاد مختلف و عظیم رویداد بزرگ اربعین به مردم معرفی شود
خبر طلایی |

دکتر علی اکبر رضایی در برنامه رو در رو شبکه چهار سیما؛ رویداد اربعین در نقطه مقابل معنویت زدایی غرب قد علم کرده است/ باید ابعاد مختلف و عظیم رویداد بزرگ اربعین به مردم معرفی شود

استاد دانشگاه و پژوهشگر گفت: ما در عصری قرار داریم که یکی از بزرگترین رویدادهای دوران در حال رقم خوردن است و باید برای جلوگیری از ایجاد هرگونه اخلال و اختلال در روند اجرای این واقعه از سوی مراکز مختلف غربی، ضرورت دارد در ابعاد مختلف این اتفاق عظیم را به گونه ای برجسته کنیم که به نوعی صاحب یک نظریه جدید در فضای فکری و علوم جامعه شناختی شویم... علی اکبر رضایی افزود: ما امروز در عصر ارتباطات زندگی میکنیم و نظام غرب سعی کرده است با ایجاد سیطره رسانه ای تفکر و اندیشه خود را در دنیا حاکم کند و با عنایت به دیدگاه نظریه پردازان بزرگ معاصر که از این عصر با تعبیر یخبندان معنویت یاد کرده اند؛ نظام غرب نیز دنبال حاکم کردن این تفکر در جهان بوده و عموم رسانه ها در حال ترویج این ...