اخبار

ایالات متحده آمریکا

شبح جنگ، تاکتیک سوخته آمریکا ضد ایران
شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی |

شبح جنگ، تاکتیک سوخته آمریکا ضد ایران

مقدمه ... در یک ماه اخیر و متعاقب با سالگرد خروج ترامپ از برجام، خبر آمادگی ایالات متحده آمریکا برای حمله نظامی به ایران در فضای رسانه ای داخلی و بین المللی مطرح گردید و دلایل مختلفی نیز برای القای موضوع حمله آمریکا به ایران در فضای رسانه ای کشور ارائه گردید، ازجمله اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ، سیاست مدار غریب و پیش بینی ناپذیری است و هر اقدامی ازجمله اقدام نظامی و حمله به ایران از او برمی آید و لذا این احتمال هرلحظه می رود که دست به رفتاری غیرمعمول نظیر حمله نظامی به ایران بزند یکی دیگر از دلایل القای این موضوع، شدت گرفتن گفتمان ضد ایرانی در آمریکا در چند سال اخیر بوده است، چنانچه جمهوری اسلامی ایران هرگز برای ایالات متحده آمریکا محبوب نبوده و این روزها نیز بیش از گذشته، نام ایران با توصیف هایی مانند بزرگ ترین کشور حامی تروریسم، بزرگ ترین تهدید آمریکا و مانند آن همراه شده است و به همین دلیل هرلحظه احتمال حمله نظامی آمریکا برای دفع این خطر مطرح می گردید

علی ربیعی: سفر گردشگران خارجی به ایران بدون مهر و ثبت در پاسپورت
ایران آنلاین |

علی ربیعی: سفر گردشگران خارجی به ایران بدون مهر و ثبت در پاسپورت

علی ربیعی با اشاره به مصوبات جلسه دولت، گفت: برای جذب بیشتر گردشگران خارجی و اینکه ایالات متحده آمریکا متاسفانه در برنامه های تروریستی اقتصادی که دنبال می کند، شرایطی ایجاد کرده که هرکس به ایران می آید ممکن است به نحوی بترسند و بعدها دچار مشکل یا تحریم شوند، امروز آقای روحانی دستور دادند که این گردشگران بدون مهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت به ایران آیند که قرار است در همه فرودگاه های ما اجرا شود ... به گزارش ایسنا، علی ربیعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جلسه دولت، اظهار کرد: برای جذب بیشتر گردشگران خارجی و اینکه ایالات متحده آمریکا متاسفانه در برنامه های تروریستی اقتصادی که دنبال می کند، شرایطی ایجاد کرده که هرکس به ایران می آید ممکن است به نحوی بترسند و بعدها دچار مشکل یا تحریم شوند ، امروز آقای روحانی دستور دادند که این گردشگران بدون مهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت به ایران آیند که قرار است در همه فرودگاه های ما اجرا

اقتصاد ایران آنلاین |

سخنگوی دولت: سفر گردشگران خارجی به ایران بدون مهر و ثبت در پاسپورت

علی ربیعی با اشاره به مصوبات جلسه دولت، گفت: برای جذب بیشتر گردشگران خارجی و اینکه ایالات متحده آمریکا متاسفانه در برنامه های تروریستی اقتصادی که دنبال می کند، شرایطی ایجاد کرده که هرکس به ایران می آید ممکن است به نحوی بترسند و بعدها دچار مشکل یا تحریم شوند، امروز آقای روحانی دستور دادند که این گردشگران بدون مهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت به ایران آیند که قرار است در همه فرودگاه های ما اجرا شود... به گزارش ایسنا، علی ربیعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جلسه دولت، اظهار کرد: برای جذب بیشتر گردشگران خارجی و اینکه ایالات متحده آمریکا متاسفانه در برنامه های تروریستی اقتصادی که دنبال می کند، شرایطی ایجاد کرده که هرکس به ایران می آید ممکن است به نحوی بترسند و بعدها دچار مشکل یا تحریم شوند، امروز آقای روحانی دستور دادند که این گردشگران بدون مهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت به ایران آیند که قرار است در همه فرودگاه های ما اجرا شود

تیک |

سخنگوی دولت: سفر گردشگران خارجی به ایران بدون مهر و ثبت در پاسپورت

علی ربیعی با اشاره به مصوبات جلسه دولت، گفت: برای جذب بیشتر گردشگران خارجی و اینکه ایالات متحده آمریکا متاسفانه در برنامه های تروریستی اقتصادی که دنبال می کند، شرایطی ایجاد کرده که هرکس به ایران می آید ممکن است به نحوی بترسند و بعدها دچار مشکل یا تحریم شوند، امروز آقای روحانی دستور دادند که این گردشگران بدون مهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت به ایران آیند که قرار است در همه فرودگاه های ما اجرا شود... علی ربیعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جلسه دولت، اظهار کرد: برای جذب بیشتر گردشگران خارجی و اینکه ایالات متحده آمریکا متاسفانه در برنامه های تروریستی اقتصادی که دنبال می کند، شرایطی ایجاد کرده که هرکس به ایران می آید ممکن است به نحوی بترسند و بعدها دچار مشکل یا تحریم شوند، امروز آقای روحانی دستور دادند که این گردشگران بدون مهر فیزیکی و ثبت در پاسپورت به ایران آیند که قرار است در همه فرودگاه های ما اجرا شود