اخبار

این فیلم

فریادهای از ته دل یک سینماگر فعال در پشت صحنه⇐چرا وزارت ارشاد به ما مجوز کارگردانی نمیدهد؟؟/چرا سراغ هر تهیه کننده ای میرویم، میگوید n تومان بهم بده تا برایت پروانه بگیرم!!/ تکلیف آنها که میخواهند با سرمایه محدود و بدون بازیگران گران فیلم بسازند چیست؟/چرا باید به فلان تهیه کننده پول بدهیم تا برایمان پروانه بگیرد؟؟/ خجالت آور است که افرادی با جای مهر بر پیشانی، کارت تهیه کنندگی میگیرند و بودجه های ارگانی را می بلعند و پس از مدتی همان جای مهر را هم پاک میکنند! /تهیه کنندگان ریاکار به بهانه ارادت (!) بودجه های هنگفت میگیرند و بعد از مدتی هم نقش اپوزیسیون بازی میکنند!!/ چرا یک ارگان باید بیاید و با پول هنگفت مردم گرفتار، ده فیلم ده فیلم تولید کند و بقیه باید بیکار بمانند تا بمیرند؟؟/ در مناسبات غلط مدیریتی، سینمای مستقل، فکر مستقل، شرافت مستقل و تعهد مستقل در حال از بین رفتن است/به خدا خسته شدیم! تا کی باید صبر کنیم تا اوضاع درست شود؟
سینما ژورنال |

فریادهای از ته دل یک سینماگر فعال در پشت صحنه⇐چرا وزارت ارشاد به ما مجوز کارگردانی نمیدهد؟؟/چرا سراغ هر تهیه کننده ای میرویم، میگوید n تومان بهم بده تا برایت پروانه بگیرم!!/ تکلیف آنها که میخواهند با سرمایه محدود و بدون بازیگران گران فیلم بسازند چیست؟/چرا باید به فلان تهیه کننده پول بدهیم تا برایمان پروانه بگیرد؟؟/ خجالت آور است که افرادی با جای مهر بر پیشانی، کارت تهیه کنندگی میگیرند و بودجه های ارگانی را می بلعند و پس از مدتی همان جای مهر را هم پاک میکنند! /تهیه کنندگان ریاکار به بهانه ارادت (!) بودجه های هنگفت میگیرند و بعد از مدتی هم نقش اپوزیسیون بازی میکنند!!/ چرا یک ارگان باید بیاید و با پول هنگفت مردم گرفتار، ده فیلم ده فیلم تولید کند و بقیه باید بیکار بمانند تا بمیرند؟؟/ در مناسبات غلط مدیریتی، سینمای مستقل، فکر مستقل، شرافت مستقل و تعهد مستقل در حال از بین رفتن است/به خدا خسته شدیم! تا کی باید صبر کنیم تا اوضاع درست شود؟

سینماروزان : فشارهای وارده بر سینماگران مستقل و بی تفاوتی مدیران صنفی-دولتی نسبت به این فشارها با فریادهای از ته دل یک سینماگر فعال در پشت صحنه سینمای ایران روبرو شده است... رضا سخایی که در یک دهه و نیم اخیر به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز در پروژه هایی مختلف از “ملاقات با طوطی” تا “هوو” و از “اشباح” تا “چه خوبه برگشتی” حضور داشته مدتهاست که به دنبال تولید فیلم اولش است ولی به دلایل مختلف که اصلی ترین آن، عدم دریافت مجوز است، موفق به این کار نشده تا از ته دل فریاد زند علیه ظلم و بی عدالتی در سینما

یکی از مدیران حوزه هنری با نگارش نوشتاری بیان کرد⇐مدتهاست چرخه اکران گرفتار مناقشات متعدد است ولی هیچ تلاشی برای اصلاح ساختار صورت نمی گیرد/انتظار می رفت با آمدن انتظامی افق های تازه ای باز شود ولی ظاهراً انتظامی هم در «محاق» اطرافیان واقع شده!!/در ترکیه بیش از ۲هزار سینما دارند و سالی ۱۰۰ فیلم تولید میکنند؛ در ایران فقط ۴۰۰ سالن داریم ولی سالی ۱۵۰فیلم تولید میشود!!!/وقتی سالنهای ما ظرفیت این حجم از تولید را ندارد چرا به جای ریخت و پاش های بی ثمر برای جشنواره های زاید و شوراهای متعدد، نهضتی در زمینه سینماسازی و توسعه زیرساخت ها ایجاد نمی شود؟
سینما ژورنال |

یکی از مدیران حوزه هنری با نگارش نوشتاری بیان کرد⇐مدتهاست چرخه اکران گرفتار مناقشات متعدد است ولی هیچ تلاشی برای اصلاح ساختار صورت نمی گیرد/انتظار می رفت با آمدن انتظامی افق های تازه ای باز شود ولی ظاهراً انتظامی هم در «محاق» اطرافیان واقع شده!!/در ترکیه بیش از ۲هزار سینما دارند و سالی ۱۰۰ فیلم تولید میکنند؛ در ایران فقط ۴۰۰ سالن داریم ولی سالی ۱۵۰فیلم تولید میشود!!!/وقتی سالنهای ما ظرفیت این حجم از تولید را ندارد چرا به جای ریخت و پاش های بی ثمر برای جشنواره های زاید و شوراهای متعدد، نهضتی در زمینه سینماسازی و توسعه زیرساخت ها ایجاد نمی شود؟

سینماروزان: مشکلات متعددی که در اکران وجود دارد و فیلمسوزی گسترده ای که در نتیجه تبعیض میان فیلمها در توزیع سالن و سانس صورت پذیرفته ماههاست ادامه دارد و متأسفانه هیچ کدام از مدیران سینمایی فعلی و قبلی نتوانسته اند حتی طرحی برای جلوگیری از تلفات بیشتر فیلمها در اکران داشته باشند... یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری در نوشتاری با اشاره به معضل تولید بی رویه محصولات سینمایی و عدم وجود سالنهای کافی برای این حجم از تولیدات، از مدیران سینمایی خواسته است به جای خرج بودجه های میلیاردی برای جشنواره ها و شوراهای متعدد به سمت سالن سازی بیایند تا حجم تولیداتی که گرفتار فیلمسوزی میشوند، کمتر شود