اخبار

این منطقه

میز خدمت در ۲۵ بوستان بدون دود در محلات شمال تهران بر پا شد
امتداد نیوز |

میز خدمت در ۲۵ بوستان بدون دود در محلات شمال تهران بر پا شد

امتداد :میز خدمت در ۲۵ بوستان بدون دود در محلات شمال تهران، با ارایه برنامه های منطقه ای و محلی با هدف آموزش پزشکی و خدمات فرهنگی به متقاضیان در هفته ملی بدون دخانیات بر پا شد... به گزارش امتداد ، مجتبی توسلی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شمال تهران با بیان مطلب فوق اظهار داشت: طبق آمار موجود یک نفر از هر ۱۰نفر در جهان در اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهد و پیش بینی ها حاکی از این است که تا سال ۲۰۳۰ ، این نسبت به یک نفر از هر شش نفر یعنی ۱۰ میلیون مرگ در سال برسد بر همین اساس با توجه به اهمیت موضوع از سال ۱۹۸۷ به بعد تاریخ ۳۱ ماه می را روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کردند تا توجه جهانی را به اپیدمی مصرف دخانیات جلب نمایند در همین راستا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور نیز امسال ، ۲۵ الی ۳۱ خرداد ماه را به عنوان هفته ملی بدون دخانیات نام گذاری نموده است