بیش از ۲۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
فیلم و عکس
اخبار «

بحران های اقتصادی

»
ریاست جمهوری |

در جنگ بزرگ روانی، اقتصادی و سیاسی همه ایستادند و پشت بحران را شکستند/ شاخص های اقتصادی نشانگر حرکت کشور در مسیر آرامش اقتصادی است/ آمریکا با خروج از برجام خطا و اشتباه بزرگی مرتکب شد/ بودجه جاری کشور باید از درآمد نفتی جدا شود/ روابط ایران و امارات رو به بهبود است/ دولت برنامه ریز است؛ قادریم از سخت ترین بحران های اقتصادی در زمان کوتاه خارج شویم/دو پیام رسا به جهان؛ ایران دنبال صلح و نه ناامنی در منطقه است و آماده مذاکره ایم/ بدانم ملاقات و جلسه ای منافع ملت ایران را تأمین می کند، آماده ام برای منافع ملی و ملتم قربانی شوم/حمله شرورانه و غلط به کشتی ایرانی، اقدام تروریستی و کار فرد و گروهک نیست بلکه کار یک دولت است

دشمنان اعتراف دارند با هوشمندی، صبر، مقاومت و ایستادگی از شرایط شبه بحرانی عبور کرده ایم اشتغال در تابستان امسال، رکورد بسیار خوبی را به نمایش گذاشت توطئه های آمریکا، استکبار جهانی، صهیونیسم و ارتجاع منطقه برای آسیب زدن به نظام پایان یافته است برنامه ریزی ها بر این مبناست که بودجه سال 99 بر درآمد نفت تکیه نداشته باشد آماده بودیم ... ... دکتر روحانی با مرور توطئه های دشمنان علیه ایران اسلامی و مقاومت و ایستادگی ملت تصریح کرد: در مقطعی در محضر اصحاب رسانه هستم که یک شرایط بسیار سخت و تاریخی اقتصادی ، سیاسی و امنیتی را پشت سر گذاشتیم