اخبار

برنامه ریزی

بازدید اعضای «کمیسیون معاملات» و «کمیته فنی بازرگانی» بانک ملی ایران از امکانات تولیدی و توانایی های فنی شرکت داده ورزی فرادیس البرز
آرمان اقتصادی |

بازدید اعضای «کمیسیون معاملات» و «کمیته فنی بازرگانی» بانک ملی ایران از امکانات تولیدی و توانایی های فنی شرکت داده ورزی فرادیس البرز

با توجه به سابقه طولانی و حجم همکاری های شرکت فرادیس البرز با بانک ملی ایران، به ویژه در حوزه تأمین و پشتیبانی خودپردازهای بانکی، قراردادهای پشتیبانی بیش از شش هزار دستگاه از خودپردازهای بانک، همچنین حضور فرادیس در مناقصات تأمین نیازمندی های بانک ملی در حوزه خودپرداز و کیوسک های بانکی، به منظور آشنایی با آخرین دستاوردها و محصولات این شرکت و بررسی توانایی های موجود؛ هفدهم تیرماه هیاتی متشکل از دکتر ناصر شاهباز عضو هیات مدیره، عباس شفیعی معاون پشتیبانی بانک ملی، اعضای کمیسیون معاملات و کمیته فنی بازرگانی بانک ملی ایران از کارخانه تولید و انبارهای محصولات و تجهیزات شرکت در شهر صنعتی البرز قزوین بازدید کردند... به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، در ابتدای بازدید، نوذر صوفی لو مدیرعامل فرادیس توضیحاتی درمورد سابقه ۲۳ ساله شرکت در حوزه تولید و پشتیبانی محصولات و تجهیزات بانکی و نیز برنامه ریزی انجام شده جهت توسعه آن در شرایط خاص فعلی ارائه کرد