بیش از ۸۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار برتر
فیلم و عکس
اخبار «

برگزاری این برنامه

»

فرماندار در جمع دهیاران گفت : دهیاران در راستای وظیفه ای که دارند باید با برنامه ریزی دقیق و اصولی در روستاها فعالیتهای عمرانی ،خدماتی و ... را عملیاتی نموده از تمام پتانسیل های موجود در روستا استفاده نمایند که لازمة این کار شناخت روستا می باشد.وی افزود دهیاری موفق است که راههای کسب درآمد در روستا را تعریف نماید و بتواند در روستا با توجه به امکانات اشتغالزایی نماید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدن - فرماندار در حاشیه برگزاری دوره آموزشی اصول قراردادها و پیمانکاری ویژه دهیاران با حضور در جمع دهیاران و تبریک روز روستا اظهار داشت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توجه خاص و ویژه ای به روستا و روستاییان دارد و دهیاران بعنوان مدیران ارشد روستا مجری سیاستهای کلی اجرایی در این خصوص می باشند ... نماینده عالی دولت در شهرستان تصریح کرد دهیاران در راستای وظیفه ای که دارند باید با برنامه ریزی دقیق و اصولی در روستاها فعالیتهای عمرانی ،خدماتی و

فرماندار در جمع دهیاران گفت : دهیاران در راستای وظیفه ای که دارند باید با برنامه ریزی دقیق و اصولی در روستاها فعالیتهای عمرانی ،خدماتی و ... را عملیاتی نموده از تمام پتانسیل های موجود در روستا استفاده نمایند که لازمة این کار شناخت روستا می باشد.وی افزود دهیاری موفق است که راههای کسب درآمد در روستا را تعریف نماید و بتواند در روستا با توجه به امکانات اشتغالزایی نماید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدن - فرماندار در حاشیه برگزاری دوره آموزشی اصول قراردادها و پیمانکاری ویژه دهیاران با حضور در جمع دهیاران و تبریک روز روستا اظهار داشت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توجه خاص و ویژه ای به روستا و روستاییان دارد و دهیاران بعنوان مدیران ارشد روستا مجری سیاستهای کلی اجرایی در این خصوص می باشند ... نماینده عالی دولت در شهرستان تصریح کرد دهیاران در راستای وظیفه ای که دارند باید با برنامه ریزی دقیق و اصولی در روستاها فعالیتهای عمرانی ،خدماتی و