اخبار

بودجه

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در جمع همکاران شرکت آب منطقه ای گیلان عنوان نمود:استان گیلان جزء استانهای موفق در مدیریت سیلاب بود
تدبیر شرق |

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در جمع همکاران شرکت آب منطقه ای گیلان عنوان نمود:استان گیلان جزء استانهای موفق در مدیریت سیلاب بود

مهندس محمد حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ضمن تقدیر از عملکرد شرکت آب منطقه ای گیلان در مدیریت سیلاب در اوایل سالجاری گفت: استان گیلان جزء استانهای موفقی بود که سیلاب را در مخزن سد کنترل و مدیریت نمود و از این منظر خوشبختانه خساراتی زیادی متحمل نشد... به گزارش تدبیر شرق ، مهندس حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در جمع اعضاء هیئت مدیره ، معاونین و مدیران شرکت آب منطقه ای گیلان گفت: فرصت مناسبی بود که در مدیریت جدید با حضور مهندس خرّمی در خدمت شما همکاران پر تلاشم در آب منطقه ای گیلان باشم و ادامه داد : با توجه مسائل مطرح شده در خصوص مشکلات مالی و تخصیص اعتبارات تأکید می کنم که به دلیل شرایط حاضر اقتصادی خیلی نمی توانیم به بودجه های دولتی امید وار باشیم