تعطیلی سفارتخانه

  • سفارت آمریکا در ترکیه تعطیل شد

    مرور نیوز |۱۷ روز قبل
  • سفارت آمریکا در آنکارا تعطیل شد

    تیک |۱۷ روز قبل
  • تعطیلی سفارت آمریکا در آنکارا به دلیل تهدید امنیتی

    تابناک |۱۷ روز قبل