مشاهده همه اخبارتعطیلی سفارتخانه

  • سفارت ترکیه در پایتخت لیبی بازگشایی شد

    موعود |۲۰ روز قبل
  • سفارت انگلیس تعطیل شود

    قم پرس |۲۰ روز قبل
  • سفارت انگلیس تعطیل شود

    بسیج نیوز |۲۱ روز قبل