۹۴ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

توتال

»
میزگرد «استکبار ستیزی» به مناسبت ۱۳ آبان؛

دستیار:خودباختگی برخی مسئولین نسبت به غرب مفهوم استکبارستیزی را تغییر می دهد/ جلالی: شعار استکبارستیزی سرمیدهند اما در عمل دلشان با غرب است

ما اعتقاد داریم یک جریان «ما نمی توانیم» در بدنه جریان سیاسی کشور سود و منافع خود را در کمتر کردن ضدیت با استکبار می بیند اینها fatf و برجام و کرسنت را ارائه می دهند و می گویند حتماً باید توتال به ایران بیاید تا بتوانیم پالایشگاه ها را راه بیندازیم، این افراد هستند که دچار افول شده اند نه مردم ونه دانشجویان... دستیار ادامه داد: ما اعتقاد داریم یک جریان «ما نمی توانیم» در بدنه جریان سیاسی کشور سود و منافع خود را در کمتر کردن ضدیت با استکبار می بیند اینها fatf و برجام و کرسنت را ارائه می دهند و می گویند حتماً باید توتال به ایران بیاید تا بتوانیم پالایشگاه ها را راه بیندازیم، این افراد هستند که دچار افول شده اند نه مردم ونه دانشجویان