مشاهده همه اخبارتوضیح المسائل

 • حکم وضو با اثر چسب زخم

  تبیان |۲ روز قبل
 • حکم شستن صورت و دست ها از پایین به بالا در وضو

  تبیان |۲ روز قبل
 • احکام/ آیا براى خواندن نماز قضا، مى توانیم به جماعت اقتدا کنیم؟

  آخرین خبر |۴ روز قبل
 • احکام/ چه کسانی بعد از عقد بر عروس و داماد محرم ابدی می شوند؟

  آخرین خبر |۴ روز قبل
 • احکام/ نماز احتیاط را چگونه می خوانند؟

  آخرین خبر |۵ روز قبل
 • شهید نکویی؛ تک تیرانداز نبرد جبهه ها

  ایکنا |۶ روز قبل
 • حکم نجس کردن قسمت های مختلف داخل و بیرون مسجد

  تبیان |۷ روز قبل
 • منتظر دنبال توجیه المسائل نیست

  شبستان |۱۲ روز قبل
 • آیا مسافر می تواند روزه مستحب بگیرد؟

  تبیان |۱۴ روز قبل
 • چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات حلال گوشت، مستحب است

  رودکوف |۱۵ روز قبل
 • احکام/ اقتدا به امام با ندانستن شماره رکعت نماز امام

  آخرین خبر |۱۸ روز قبل
 • اقتدا به امام با ندانستن شماره رکعت نماز امام

  تبیان |۱۸ روز قبل
 • حکم نماز فوت شده در بیهوشی !

  تبیان |۲۲ روز قبل
 • خوش بو کردن لباس

  تبیان |۲۵ روز قبل
 • احکام/ آیا قبل از اذان مى توان براى نماز وضو گرفت؟

  آخرین خبر |۲۶ روز قبل
 • برای چه اعمالی باید وضو بگیریم؟

  کمونه |۲۸ روز قبل
 • شرط سکونت حین عقد و خوشرفتاری با همسر

  تبیان |۱ ماه قبل
 • منظور از لباس شهرت چیست؟

  تبیان |۱ ماه قبل