مشاهده همه اخبارتپه ملا

 • والی نام نهاد طالبان در قندوز به همراه تعداد زیادی از شورشیان به هلاکت رسید

  آواپرس (افغانستان) |۲۵ روز قبل
 • ملا و شمع

  بولتن نیوز |۲۵ روز قبل
 • ملا و شمع

  اتحادیه طلا |۲۶ روز قبل
 • ملا و شمع

  بولتن نیوز |۲۶ روز قبل