جوزف بایدن

  • انتقاد صریح جو بایدن از نشست ترامپ-اون

    فرارو |۸ روز قبل