اخبار

حضرت علی ابن ابیطالب

تابناک |

حضرت علی (ع) به مخالفش آزادی می داد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: حضرت علی (ع) به مخالفش آزادی می داد تا در مهمترین اجتماعات جهان اسلام، علیه او سخن بگوید و اجازه برخورد فیزیکی با تندترین دشنام ها و توهین را به خود نمی داد... به گزارش مهر، محسن هاشمی با گرامیداشت ایام شهادت مولی الموحدین امیرمومنان (ع)، گفت: امسال با وجود آنکه هزار وچهارصدمین سال شهادت علی ابن ابیطالب است، اما نام و آوازه او بیش از هر زمان دیگری در جهان می درخشد، این ماندگاری، ماندگاری عدالت است، چه بسیار حاکمان و مسئولانی که بیش از علی ، وسعت و زمان و قدرت حکمروایی داشتند، اما امروز نامی از آنها شنیده نمی شود و اگر یاد شوند، تصویری سیاه و حداکثر خاکستری از آنها در تاریخ وجود دارد اما حکومتی که زمانش به ۵ سال و وسعتش بخشی از جهان محدود اسلام آن زمان بود، بیش از هر نام و هر سلسله ای درخشان و ماندگار است و این همه ناشی از چشاندن طعم شیرین عدالت توسط علی علیه السلام به مردم روزگار خود است