مشاهده همه اخبارخسرو پیری

 • بین المللی سازی پارک های علم و فناوری

  فرصت امروز |۵ روز قبل
 • بین المللی سازی پارک های علم و فناوری

  مدیراینفو |۶ روز قبل
 • بین المللی سازی پارک های علم و فناوری

  آریا بازار |۷ روز قبل
 • بین المللی سازی پارک های علم و فناوری

  آریا بازار |۸ روز قبل
 • فناوری بیکاری را درو می کند!

  جامعه خبر |۱۱ روز قبل
 • ایجاد ۳۰ هزار شغل در حوزه فناوری در سال جاری

  خبرگزاری آنا |۱۲ روز قبل
 • توییت ورزشی

  روزنامه شهروند |۱۷ روز قبل