دانشگاه اوپسالا

 • رساندن دمای آب به دمای هسته زمین

  خبرگزاری آنا |۴ روز قبل
 • رساندن دمای آب به دمای هسته زمین!

  نصف جهان |۴ روز قبل
 • گیاهان از طریق ترشحات ریشه ارتباط برقرار می کنند

  تیک |۸ روز قبل
 • گیاهان از طریق ترشحات ریشه ارتباط برقرار می کنند

  نصف جهان |۸ روز قبل
 • اندازه گیری مغناطیس در ابعاد اتمی

  تبیان |۱۴ روز قبل
 • گیاهان یکدیگر را به رشد تشویق می کنند

  تیک |۱۶ روز قبل
 • گیاهان یکدیگر را به رشد تشویق می کنند

  فناوری و نوآوری |۱۶ روز قبل
 • گیاهان یکدیگر را به رشد تشویق می کنند

  مهر نیوز |۱۶ روز قبل