اخبار

دانشگاه تهران

اجرای حسابداری تعهدی، گامی مهم در تحقق نظام نوین مالی دانشگاه است
پانا |

اجرای حسابداری تعهدی، گامی مهم در تحقق نظام نوین مالی دانشگاه است

تهران (پانا) - عضو هیأت رییسه دانشگاه فنی و حرفه ای تاکید کرد حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است... به گزارش اداره کل روابط عمومی، دکتر غلامرضا زمانی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه فنی و حرفه ای در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی در خصوص استقرار نظام حسابداری تعهدی در دانشگاه با عنوان اینکه حسابداری تعهدی در وهله اول یک تکلیف قانونی است اظهار داشت: در پی تصویب قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور و الزام دولت و به تبع آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات و همچنین بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تغییر نظام مالی دانشگاههای سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است و در اکثر دانشگاه های کشور پیاده سازی شده که در همین راستا دانشگاه فنی و حرفه ای از ابتدای سال جاری برای دستیابی به این تغییر اقداماتی را انجام داده است که انجام این اقدامات نقطه آغازین تحولی عظیم در نظام مالی دانشگاه محسوب می شود