مشاهده همه اخبارداود اوغلو

  • ارزیابی مثبت آنکارا از مذاکرات آستانه

    خرداد |۲۸ روز قبل