اخباری برای «دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان» یافت نشد!