اخباری برای «دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان» یافت نشد!