اخباری برای «دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان» یافت نشد!