اخبار

دولت دوازدهم

بنا نیوز |

برگزاری جلسه توسعه منابع انسانی شرکتهای صنعت آب و برق استان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه: جلسه توسعه منابع انسانی شرکت های صنعت آب و برق استان با حضور مهندس رفیعی مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو ، معاونین منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی و مدیران منابع انسانی ، آموزشی و رفاه شرکت های یاد شده در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ تشکیل گردید... در این جلسه درابتدا رفیعی مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو سیاست های کلان وزارت نیرو را در چارچوب برنامه های مقام عالی وزارت در دولت دوازدهم در زمینه های مختلف اعم ازارتقاء و توسعه نظام جذب ، توانمند سازی و نگهداشت منابع انسانی کار آمد و متخصص و همچنین مسائل مرتبط با دیگر موضوعات صنعت از قبیل درمان ، بازنشستگی ، نظام پرداخت به تفصیل مطرح نمودند ، درادامه هر یک از معاونین و مدیران شرکتهای تابعه وزارت نیرو در استان به تشریح عملکرد خود و موضوعات منابع انسانی و راهکارهای قانونی آن پرداختند و اهم مسائل مذکور مورد بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت

بنا نیوز |

برگزاری جلسه توسعه منابع انسانی شرکتهای صنعت آب و برق استان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه: جلسه توسعه منابع انسانی شرکت های صنعت آب و برق استان با حضور مهندس رفیعی مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو ، معاونین منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی و مدیران منابع انسانی ، آموزشی و رفاه شرکت های یاد شده در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ تشکیل گردید... در این جلسه درابتدا رفیعی مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو سیاست های کلان وزارت نیرو را در چارچوب برنامه های مقام عالی وزارت در دولت دوازدهم در زمینه های مختلف اعم ازارتقاء و توسعه نظام جذب ، توانمند سازی و نگهداشت منابع انسانی کار آمد و متخصص و همچنین مسائل مرتبط با دیگر موضوعات صنعت از قبیل درمان ، بازنشستگی ، نظام پرداخت به تفصیل مطرح نمودند ، درادامه هر یک از معاونین و مدیران شرکتهای تابعه وزارت نیرو در استان به تشریح عملکرد خود و موضوعات منابع انسانی و راهکارهای قانونی آن پرداختند و اهم مسائل مذکور مورد بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت

حذف قوانین و بخشنامه های دست و پاگیر اولویت صنعت و معدن باشد/ ظرفیت علمی دانشگاه ها در صنعت به کار گرفته شود
وزارت کشور |

حذف قوانین و بخشنامه های دست و پاگیر اولویت صنعت و معدن باشد/ ظرفیت علمی دانشگاه ها در صنعت به کار گرفته شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر عنایت الله رحیمی در دیداربا دکتر برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تقدیر ازمدیر پیشین صنعت و معادن فارس و آرزوی موفقیت برای مدیر جدید این سازمان در استان با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های استان فارس در حوزه های مختلف به ویژه در بخش صنعتی و معدنی عنوان کرد: انتظار می رود در زمان باقی مانده از دولت دوازدهم شاهد افزایش شتاب حرکت صنعت و معدن در استان فارس باشیم... نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه بهره گیری از ظرفیت های معدنی استان، نزدیکی به دریا، سابقه تجارت و ظرفیت دانشگاهی و علمی استان می تواند زمینه تحول در صنعت، معدن و تجارت فارس را فراهم کند، به قوانین و بخشنامه های خلق الساعه و دست و پا گیر در این حوزه اشاره کرد و از مجموعه مدیریت سازمان صمت خواست در زمینه حذف این موانع تلاش کنند