اخبار

دولت عراق

خبر خودرو |

ممنوعیت فعالیت گروه های خارجی در خاک عراق

خبرگزاری ایسنا: نخست وزیر عراق تاکید کرد، هرگونه فعالیت و اقدام تمام گروه های خارجی در داخل خاک عراق بدون اجازه دولت ممنوع است... عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در بیانیه ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اظهار کرد: کشور در مرحله گذشته با شرایط پیچیده ناشی از جنگ های داخلی و خارجی، انحلال ارتش، تحمیل اشغالگری بر کشور، حضور نیروهای خارجی، مداخلات خارجی، شکل گیری گروه های مسلح، استفاده از خاک عراق برای اقدامات مسلحانه علیه اهداف و کشورها و قدرت های خارج از اراده و اختیارات دولت عراق روبه رو بود در عین حال کشور از فعالیت های خرابکارانه، اقدامات تروریستی به خصوص اقدامات القاعده و داعش و اشغالگری آنها و تصرف مساحت های گسترده ای از خاک عراق رنج برد، البته نیروهای مسلح ما در تمام صفوف ارتش، پلیس، نیروهای حشد شعبی، عشایر، پیشمرگ و داوطلبان و با حمایت نیروهای ائتلاف و کشورهای دوست و هم جوار بر آنها فائق آمد و تمام این مسائل واقعیت منطقه ای و بین المللی عراق را نشان می دهند

موج |

فعالیت گروه های خارجی در خاک عراق ممنوع شد

نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد: هرگونه گروه خارجی از اقدام و تحرکی در داخل خاک عراق بدون اجازه و توافق دولت عراق منع می شود... به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سومریه نیوز، عادل عبدالمهدی ، نخست وزیر عراق در بیانیه ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: کشور در گذشته با شرایط پیچیده ناشی از جنگ های داخلی و خارجی، تحمیل اشغالگری بر کشور، انحلال ارتش، حضور نیروهای خارجی، شکل گیری گروه های مسلح، مداخلات خارجی، استفاده از خاک عراق برای اقدامات مسلحانه علیه اهداف و کشورها و قدرت های خارج از اراده و اختیارات دولت عراق روبه رو بود در عین حال کشور از فعالیت های خرابکارانه، اقدامات تروریستی به خصوص اقدامات القاعده و داعش و اشغالگری آنها و تصرف مساحت های گسترده ای از خاک عراق رنج برد، البته نیروهای مسلح ما در تمام صفوف ارتش، پلیس، نیروهای حشد شعبی ، عشایر، پیشمرگ و داوطلبان و با حمایت نیروهای ائتلاف و کشورهای دوست و هم جوار بر آنها فائق آمد و تمام این مسائل واقعیت منطقه ای و بین المللی عراق را نشان می دهند