اخبار

رسانه ها

بانک و رسانه |

بانک آینده، با امضای تفاهم نامه مشترکِ همکاری، حامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد

بانک و رسانه : بانک آینده و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، با هدف هم افزایی و به کارگیری حداکثر ظرفیت های مادی و معنوی در حوزه فعالیت های فرهنگی و هنری، ویژه کودکان و نوجوانان، در روز سه شنبه به تاریخ ١٨ تیرماه جاری، هم زمان با «روز ملی ادبیات کودک و نوجوان»، تفاهم نامه مشترک همکاری امضا کردند... احداث و بهره برداری، یازده مدرسه «مدارس امید آینده»، تکمیل یک مرکز ورزشی در مناطق کم تر برخوردار و توزیع حدود چند میلیون بسته های لوازم التحریر و کمک آموزشی میان دانش آموزان این مناطق، توجه به تأمین نیازهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی کودکان و نوجوانان، تهیه و توزیع محصولات فرهنگی در زمینه آشنایی کودکان با محیط زیست، بهداشت محیط، تأمین ده ها بسته وسائل مورد نیاز و آموزش کمک های اولیه و امدادی و هم چنین همکاری در برگزاری مسابقات و جشنواره های هنری و رویدادهای علمی، آموزشی، از مهم ترین رویکردهای بانک آینده در عمل به مسئولیت اجتماعی در سال های اخیر است