اخبار

رهبرمعظم انقلاب

خبرداغ |

پاسخ محسن هاشمی به یاداشت نویسنده کتاب «روایت رهبری»: کتاب خاطرات «آیت الله» در مورد روز انتخاب رهبری، به حضرت آیت الله خامنه ای تقدیم شد و ایشان ملاحظه ی بیان نکردند / خاطرات آیت الله هاشمی بعنوان یک سند تاریخی و مشاهدات دست اول نمی تواند مورد تغییر قرار گیرد / اگر اشتباه بودن بخشی از خاطرات، اثبات شود، نسبت به انتشار اسناد تکمیلی اقدام خواهیم کرد

در سال 1390، قبل از انتشار کتاب خاطرات خود، نسخه ای را جهت مطالعه واظهار نظر رهبرمعظم انقلاب ، شخصا به ایشان تقدیم کردند و ملاحظه ای نیز در مورد این بخش از خاطرات از سوی مقام معظم رهبری به ایشان بیان نگردید... جنابعالی به اهمیت و جایگاه تاریخ انقلاب اسلامی در معادلات حال و آینده کشور واقفید و استحضار دارید که خاطرات مرحوم پدرتان، جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی، به سبب نقش های کلیدی که در نظام جمهوری اسلامی به عهده داشته اند، محل رجوع پژوهشگران، تحلیل گران و صاحب نظران است