مشاهده همه اخبارروز سینما

  • خاطرات تلخ تهران از دی ماه

    روزنامه ایران |۰:۱۹
  • بازیگری در سینما شرایط بسیار بدی دارد

    تیک |-۳۴۰ روز قبل
  • بازیگری در سینما شرایط بسیار بدی دارد

    تبیان |-۳۴۰ روز قبل