اخبار

روسای فدراسیون‌ها

تلاش فدراسیون ورزش روستایی، کاهش هزینه های درمانی است
کرمان آنلاین |

تلاش فدراسیون ورزش روستایی، کاهش هزینه های درمانی است

کرمان رصد - کرمان - رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی گفت: در صددیم در چارچوب سیاست ها با استفاده از ورزش و ارتقای سطح سلامت که می تواند در فرایندهای اقتصادی هم مورد نظر واقع شود، در راستای کاهش هزینه های درمانی اقدام کنیم... به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان کرمان، غلامرضا جعفری با اشاره به ویژگی های بازی های سنتی و بومی در دوره آموزش و بازآموزی روسای گروه و کارشناسان توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری ادارت کل ورزش و جوانان کشور که به مدت سه روز به میزبانی کرمان در هتل ایرانگردی در حال برگزاریست، افزود: نگرش حاکم بر سیاست ها و برنامه های ما با یک رویکرد علمی، پیش می رود زیرا قرارمان این نیست، چون ورزش روستایی است و ورزش سنتی و بازی های بومی و محلی است فقط به تشریح چشم انداز، سیاست ها و برنامه ها بپردازیم