بیش از ۳۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
فیلم و عکس
اخبار «

ساخت وساز

»
آزادسازی بیش از ده هزارمترمربع ازساخت وسازهای غیرمجاز درشهرستان ملارد       به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ملارد، مهدی صالحی با بیان این مطلب افزود: درهفته گذشته ۸۲ مورد ساخت وساز غیرمجاز تخریب و ۱۰۹۴۲۰ مترمربع از اراضی زراعی و باغی آزاد سازی شده است.وی ادامه داد: این تخریب ها در راستای اجرای تبصره ۲ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در روستاهای حصارطهماسب، سلمیان و لم آباد اجرا شده است.صالحی در ادامه اعلام کرد: مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز امری فرادستگاهی و نیازمند همکاری ومساعدت دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و دستگاه های اجرایی مرتبط است. مدیر جهاد کشاورزی ملارد افزود: حفاظت از اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در اولویت برنامه های این مدیریت قرار دارد و تلاش خواهیم کرد از ساخت ابنیه غیرمجاز جلوگیری کنیم و فرهنگ حفاظت از اراضی کشاورزی را در منطقه گسترش دهیم .
استانداری تهران |

آزادسازی بیش از ده هزارمترمربع ازساخت وسازهای غیرمجاز درشهرستان ملارد به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ملارد، مهدی صالحی با بیان این مطلب افزود: درهفته گذشته ۸۲ مورد ساخت وساز غیرمجاز تخریب و ۱۰۹۴۲۰ مترمربع از اراضی زراعی و باغی آزاد سازی شده است.وی ادامه داد: این تخریب ها در راستای اجرای تبصره ۲ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در روستاهای حصارطهماسب، سلمیان و لم آباد اجرا شده است.صالحی در ادامه اعلام کرد: مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز امری فرادستگاهی و نیازمند همکاری ومساعدت دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و دستگاه های اجرایی مرتبط است. مدیر جهاد کشاورزی ملارد افزود: حفاظت از اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در اولویت برنامه های این مدیریت قرار دارد و تلاش خواهیم کرد از ساخت ابنیه غیرمجاز جلوگیری کنیم و فرهنگ حفاظت از اراضی کشاورزی را در منطقه گسترش دهیم .

صالحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملارد اظهار داشت: بیش از ده هزارمترمربع از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان ملارد طی هفته گذشته تخریب شد... به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ملارد، مهدی صالحی با بیان این مطلب افزود: درهفته گذشته ۸۲ مورد ساخت وساز غیرمجاز تخریب و ۱۰۹۴۲۰ مترمربع از اراضی زراعی و باغی آزاد سازی شده است