اخبار

سازمان امور مالیاتی کشور

اقتصاد آنلاین |

شناسایی ۱۸هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنش های بانکی

به گزارش اقتصاد آنلاین ، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه کشف، شناسایی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان جدید از مهمترین برنامه های این سازمان به شمار می رود، گفت: مهمترین سیاست نظام مالیاتی در سال جاری این است که با تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی ، درآمدهای پیش بینی شده امسال را محقق نماید و در سالی که رونق تولید در دستور کار ارکان مختلف نظام قرار گرفته، فشار مالیاتی بر مودیان موجود را تعدیل نماید... وی از ایجاد شرکت های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، صادرات صوری، سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران، استفاده غیرقانونی از معافیت های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف به عنوان مهمترین گریزگاه های مالیاتی یاد کرد و گفت: با تکمیل شدن پایگاه اطلاعات مودیان، بررسی تراکنش های بانکی، رصد اطلاعات نظام مالیات بر ارزش افزوده، بررسی صورت معاملات فصلی و همچنین بررسی اطلاعات سایر مراجع می توان با موارد فرار مالیاتی در این حوزه ها مقابله

جزئیات فرارهای مالیاتی
اعتبار نیوز |

جزئیات فرارهای مالیاتی

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از سازمان امور مالیاتی ، هادی خانی با بیان اینکه کشف، شناسایی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان جدید از مهمترین برنامه های این سازمان به شمار می رود، گفت: مهمترین سیاست نظام مالیاتی در سال جاری این است که با تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی ، درآمدهای پیش بینی شده امسال را محقق کند و در سالی که رونق تولید در دستور کار ارکان مختلف نظام قرار گرفته، فشار مالیاتی بر مودیان موجود را تعدیل کند... مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از ایجاد شرکت های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، صادرات صوری، سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران، استفاده غیرقانونی از معافیت های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف به عنوان مهمترین گریزگاه های مالیاتی یاد کرد و افزود: با تکمیل شدن پایگاه اطلاعات مودیان، بررسی تراکنش های بانکی، رصد اطلاعات نظام مالیات بر ارزش افزوده، بررسی صورت معاملات فصلی و همچنین بررسی اطلاعات سایر مراجع می توان با موارد فرار

شناسایی 18 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنش های بانکی/ شناسایی 4 هزار میلیارد از 600 نفر
اعتماد آنلاین |

شناسایی 18 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنش های بانکی/ شناسایی 4 هزار میلیارد از 600 نفر

اعتمادآنلاین|  هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه کشف، شناسایی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان جدید از مهمترین برنامه های این سازمان به شمار می رود، گفت: مهمترین سیاست نظام مالیاتی در سال جاری این است که با تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی ، درآمدهای پیش بینی شده امسال را محقق نماید و در سالی که رونق تولید در دستور کار ارکان مختلف نظام قرار گرفته، فشار مالیاتی بر مودیان موجود را تعدیل نماید... وی از ایجاد شرکت های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، صادرات صوری، سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران، استفاده غیرقانونی از معافیت های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف به عنوان مهمترین گریزگاه های مالیاتی یاد کرد و گفت: با تکمیل شدن پایگاه اطلاعات مودیان، بررسی تراکنش های بانکی، رصد اطلاعات نظام مالیات بر ارزش افزوده، بررسی صورت معاملات فصلی و همچنین بررسی اطلاعات سایر مراجع می توان با موارد فرار مالیاتی در این حوزه ها مقابله کرد

فصل تجارت |

شناسایی 18 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنش های بانکی/ شناسایی 4 هزار میلیارد از 600 نفر

فصل تجارت - مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی ، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، 14700 میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش های سنگین و مشکوک بانکی بوده است... به گزارش فصل تجارت به نقل از رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه کشف، شناسایی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان جدید از مهمترین برنامه های این سازمان به شمار می رود، گفت: مهمترین سیاست نظام مالیاتی در سال جاری این است که با تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی ، درآمدهای پیش بینی شده امسال را محقق نماید و در سالی که رونق تولید در دستور کار ارکان مختلف نظام قرار گرفته، فشار مالیاتی بر مودیان موجود را تعدیل نماید

شناسایی ۳۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی طی ۳ سال اخیر/ بررسی آخرین آمار فرار های مالیاتی کشور
باشگاه خبرنگاران |

شناسایی ۳۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی طی ۳ سال اخیر/ بررسی آخرین آمار فرار های مالیاتی کشور

خانی گفت: طی سه سال اخیر، حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرار های مالیاتی ، تشخیص و مطالبه شده است... به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از سازمان امور مالیاتی ، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه کشف، شناسایی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان جدید از مهمترین برنامه های این سازمان به شمار می رود، گفت: مهمترین سیاست نظام مالیاتی در سال جاری این است که با تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، کشف فرار های مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی ، درآمد های پیش بینی شده امسال را محقق کند و در سالی که رونق تولید در دستور کار ارکان مختلف نظام قرار گرفته، فشار مالیاتی بر مودیان موجود را تعدیل کند

جزئیات فرارهای مالیاتی/ مطالبه ۱۸.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷
خبرگزاری مهر |

جزئیات فرارهای مالیاتی/ مطالبه ۱۸.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی ، هادی خانی با بیان اینکه کشف، شناسایی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان جدید از مهمترین برنامه های این سازمان به شمار می رود، گفت: مهمترین سیاست نظام مالیاتی در سال جاری این است که با تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان ، کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی ، درآمدهای پیش بینی شده امسال را محقق کند و در سالی که رونق تولید در دستور کار ارکان مختلف نظام قرار گرفته، فشار مالیاتی بر مودیان موجود را تعدیل کند... مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از ایجاد شرکت های صوری ، صدور فاکتورهای جعلی، صادرات صوری ، سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران، استفاده غیرقانونی از معافیت های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف به عنوان مهمترین گریزگاه های مالیاتی یاد کرد و افزود: با تکمیل شدن پایگاه اطلاعات مودیان ، بررسی تراکنش های بانکی، رصد اطلاعات نظام مالیات بر ارزش افزوده، بررسی صورت معاملات فصلی و همچنین بررسی اطلاعات سایر مراجع می توان با موار

اقتصادگردان |

وعده راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا سال 99

درحالی که بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد، وزارت راه و شهرسازی باید در بازه زمانی ۶ ماهه (طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مذکور)، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور » را ایجاد می کرد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می داد اما پس از گذشت 4 سال و با وجود تصریح قانون و وعده های متعدد مسوولان وزارت راه و شهرسازی، این سامانه هنوز راه اندازی نشده است، البته مدیرکل سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن به تازگی اعلام کرده که قرار است این سامانه تا آخر سال جاری راه اندازی شود اما با توجه به اینکه طی سال های گذشته بارها از این وعده ها داده شده نمی توان به این اجرای این وعده چندان امیدوار بود، درهمین رابطه، عباس فرهادیه با اشاره به اینکه برقرارنشدن مالیات بر خانه های خالی ناشی از فقدان اطلاعات است، می گوید: اگر همراهی لازم صورت گیرد، این سامانه تا پایان امسال راه اندازی می شود