اخبار

سازمان بازرسی کل کشور

تیر جریان سیاسی عدالت خواهی شاهین شهر مثل همیشه به سنگ خورد+سند
صدای جویا |

تیر جریان سیاسی عدالت خواهی شاهین شهر مثل همیشه به سنگ خورد+سند

حسین ابراهیمی ناغانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری صدای جویا در اصفهان، به شبهه افکنی جریان موسوم به عدالت خواهی شاهین شهر در فضای مجازی پاسخ داد و گفت: طبق روال مرسوم، سازمان بازرسی هرساله مستند به بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی آن مبنی بر ارسال به هنگام گزارش های نظارتی «هشداردهنده» برای پیگیری از وقوع هر گونه تخلف و سوء جریانات «احتمالی» برای تمامی شوراها و شهرداران ارسال می کند... وی افزود: جریان سیاسی عدالت خواهی شاهین شهر به صورت غیرقانونی در فضای مجازی، نامه ارسالی سازمان بازرسی به شورای شاهین شهر را که در شهرداری ثبت و ضبط شده است را توسط برخی عناصر خود در اختیار گرفته و مصادره به مطلوب کرده است و در ادامه تخریب های سیستمی علیه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شاهین شهر با شانتاژ رسانه ای محتوای نامه را تحریف شده به مخاطب القاء کرده است