اخبار

سازمان میراث فرهنگی

فرصتی که در شوش می سوزانند!
توریسم آنلاین |

فرصتی که در شوش می سوزانند!

در آخرین جلسه ای که بعد از گذشت چند ماه از همه کشکمش های رخ داده برای ایجاد زیرگذر شوش در حریم جهانی شوش رخ داده بود، باز هم دراخرین جلسه، مشاور پیمانکار همان طرح زیرگذر را ارائه داد، اما میراث فرهنگی با ردِ آن، درخواست ارائه ی چند جایگزین دیگر را می کند... ایسنا: با طرح دولت دهم مبنی بر “تعویض پل روگذر شوش – اندیمشک و تبدیل آن به زیرگذر”، نخستین قدم ها برای تخریب پل روگذری که ساخت اش در سال های گذشته آسیب هایی را به این بخش از محوطه ی باستانی که هنوز باستان شناسان منطقه از آن گور به دست می آورند، در بهمن سال ۹۶ آغاز کردند،اتفاقی که در ان زمان دوستداران و فعالان میراث فرهنگی ، دوستداران میراث فرهنگی نسبت به آن هشدار دادند و حتی جامعه باستان شناسی ایران در نامه ای به وزیر وقت راه اعلام کرد: «ساخت یک «زیرگذر» در درون عرصه ی «مجموعه میراث جهانی شوش»، این شهر باستانی را در معرض آسیب جبران ناپذیری قرار داده است