بیش از ۱۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

سالن جلسات فرمانداری

»
استانداری اصفهان |

فرماندار در جلسه کارگروه اجتماعی ، سلامت و خانواده شهرستان اظهار داشت : اربعین یک سرمایه بزرگ اجتماعی برای جهان اسلام و احساس هویت و عزت مندی برای شیعیان جهان و مهمترین عامل تثبیت و توسعه معنویت شیعیان خواهد بود و از این منظر بعد اجتماعی و فرهنگی آن قابل توجه است / وی تأکید کرد باید با یک جانمایی اصولی و خوب برای آرامستانها به دنبال افزایش شادمانی شهروندان بود ، با گسترش شهر آرامستان باید خارج از شهر باشد و در آن دسترسی آسان برای تمام مردم دیده شود ضمن اینکه در ایجاد و جانمایی آرامستان باید قواعد شهرسازی از قبیل شیب توپوگرافی ، جهت وزش باد ، نوع مالکیت ، ویژگیهای اکولوژیک ، بافت خاک و ... رعایت گردد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدن – جلسه کارگروه اجتماعی ، سلامت و خانواده شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور اعضا با دستور کار : گزارش شهرداریها در خصوص ساماندهی دامداریها – ساماندهی و انتقال آرامستان به خارج از شهر در راستای صیانت از حقوق شهروندی با توجه به اعتراضات و پیگیری متعدد خانواده ها و ساکنین محل ، در مکان سالن ... ... بخشداران محترم نیز در جلسات خاص بخش این موضوع را مورد بررسی قرار داده و جانمایی و مسائل اجرایی را پیگیری و گزارش کار را در جلسه آتی اعلام نمایند