بیش از ۳۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

سریال شمس تبریزی

»
خط اعتدال |

دکتر مهدوی:شناخت جامع الاطراف بزرگان عرفان مانند شمس و مولانا به تعین یابی هویتی ما کمک می کند و هکذا به یمن حقیقت جویی و حقیقت یابی باعث آن می شود که ما با مواریث و مرزهای فرهنگ و تمدن اسلامی خود بهتر و بیشتر آشنا شویم و نهایتا به غایات مورد نظر آفرینش که همان تعشق و تصالح است - خطِ اعتدال

دکتر سید حجت مهدوی در نشستی با حضور فرهنگ دوستان و شاعران گفت: شمس تبریزی را نباید فردی عادی و مردی عامی و شخصی لاقید فرض نمود ! چرا اینکه این ولی خدا در تجربه های زیسته خود ادوار و اکوان درخشانی را سپری نموده و انسان بزرگی چون مولانا را در دامان خود پرورش داده است تا آنجا که همه آثار فاخر مولانا از نتایج عمل صالح این مرد ... ... در واقع شمس تبریز با سلوک منحصر بفرد و با اشارات و ارشادات خاص خود توانسته است در مدتی محدود و در مواجهاتی جهت دار با جناب مولانا نقطه عزیمت و منشاء تحولات و شروع مختصات معقول فراوانی در ذهن و روان او بشود و با منش والای خویش زندگی فقیه عالیقدری چون او را کلا زیر و زبر کند! یعنی در شصت سالگی مولوی به لحاظ شیوه های رفتار، ...