اخباری برای «سفر رئیس جمهور به مناطق زلزله زده» یافت نشد!