سید صولت مرتضوی

 • آقای آشنا، ادب مرد به زِ سمت اوست!

  برترینها |۱۶ روز قبل
 • ادب مرد به ز سمت اوست

  نما |۱۶ روز قبل
 • ادب مرد به ز سمت اوست

  جهان نیوز |۱۶ روز قبل
 • یادداشت/ سید صولت مرتضوی ادب مرد به ز سمت اوست

  مناظره |۱۶ روز قبل