سینمای روشنفکری

 • مستقل وابسته

  فارس نیوز |۵ روز قبل
 • روشنفکری ایرانی؛ شجره وابسته و لاف استقلال!

  هفت راه |۵ روز قبل
 • چرا «لاتاری» فیلم مهمی است؟

  نصف جهان |۷ روز قبل
 • مُرده باد مَرد!

  نصف جهان |۱۲ روز قبل
 • "لاتاری" ناسیونالیسمی مذهبی است/ لاتاری" آمده شجاعانه عقایدش را فریاد بزند

  صبح قزوین |۱۳ روز قبل