اخبار

سینما

رییس شورایعالی تهیه کنندگان با انتقاد از تخصیص هزاران سانس به فیلمهای حاکمیتی-مشکوک المنابع بیان داشت⇐شرایط نابرابر اکران، کار را برای ادامه حیات صاحبان آثار مستقل، سخت کرده!!/صاحبان سرمایه های مشکوک شرایط اکران را به شدت متأثر کرده اند!!/چرا باید معدودی افراد، با رانت و قدرتهای مختلف بهترین زمان اکران را نصیب خود کنند؟؟/چرا سراسر تهران سنگفرش تبلیغات فیلمهای رانت خوار شده است؟؟!!/چرا دولت، قدرت غریبی را به برخی سرگروه های سینمایی داده؟!/مکانیزه کردن ساختار اکران فقط رانت تازه ای را ایجاد می کند/اگر به فکر نجات سینماگران مستقل هستند، تکلیف اکران را با برگزاری «قرعه کشی در فضایی عادلانه» مشخص کنند
سینما ژورنال |

رییس شورایعالی تهیه کنندگان با انتقاد از تخصیص هزاران سانس به فیلمهای حاکمیتی-مشکوک المنابع بیان داشت⇐شرایط نابرابر اکران، کار را برای ادامه حیات صاحبان آثار مستقل، سخت کرده!!/صاحبان سرمایه های مشکوک شرایط اکران را به شدت متأثر کرده اند!!/چرا باید معدودی افراد، با رانت و قدرتهای مختلف بهترین زمان اکران را نصیب خود کنند؟؟/چرا سراسر تهران سنگفرش تبلیغات فیلمهای رانت خوار شده است؟؟!!/چرا دولت، قدرت غریبی را به برخی سرگروه های سینمایی داده؟!/مکانیزه کردن ساختار اکران فقط رانت تازه ای را ایجاد می کند/اگر به فکر نجات سینماگران مستقل هستند، تکلیف اکران را با برگزاری «قرعه کشی در فضایی عادلانه» مشخص کنند

سینماروزان: با ورود به ماه چهارم سال همچنان با گلایه های پرشمار سینماگران مستقل از تبعیضهای آشکار در اکران روبروییم... سید ضیاء هاشمی رئیس جامعه صنفی و دبیر شورای عالی تهیه کنندگان در پی انتقاد بخش گسترده ای از اهالی سینما مبنی بر بی عدالتی در نحوه اکران آثار سینمایی به «سینماپرس» گفت: در شرایط فعلی ساخت آثار سینمایی با مشکلات زیادی مواجه هستند اعم از هزینه های بالای تولید و دستمزدهای سربه فلک کشیده دوستان ما را دچار مشکلات عدیده کرده است و از سوی دیگر ما شاهد رقابت ناسالم تهیه کنندگان، پخش کنندگان و سینما داران هستیم