۸۴ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

شیخ الاسلامی

»
ایلنا |

خداحافظی با فک های خزری در ایران/ افزایش هزینه های امدادرسانی به دلیل «ترافیک»/ اعلان قرمز برای «مرجان شیخ الاسلامی» و «روح الله زم»/ پذیرش ۷۰ درصد دانشجویان دندانپزشکی بر مبنای سهمیه ارتباطی به سازمان سنجش ندارد/ «رشد عمودی شهر» باید کنترل و مدیریت شود

خداحافظی با فک های خزری در ایران، افزایش هزینه های امدادرسانی به دلیل «ترافیک»، اعلان قرمز برای «مرجان شیخ الاسلامی » و «روح الله زم»، پذیرش ۷۰ درصد دانشجویان دندانپزشکی بر مبنای سهمیه ارتباطی به سازمان سنجش ندارد، «رشد عمودی شهر» باید کنترل و مدیریت شود، واکنش معاون شهردار به انتقاد پلیس درخصوص طرح ترافیک، ورود تیم بازرسی و نظارت ... ... خداحافظی با فک های خزری در ایران، افزایش هزینه های امدادرسانی به دلیل «ترافیک»، اعلان قرمز برای «مرجان شیخ الاسلامی » و «روح الله زم»، پذیرش ۷۰ درصد دانشجویان دندانپزشکی بر مبنای سهمیه ارتباطی به سازمان سنجش ندارد، «رشد عمودی شهر» باید کنترل و مدیریت شود، واکنش معاون شهردار به انتقاد پلیس درخصوص طرح ترافیک، ورود تیم بازرسی و نظارت ...