مشاهده همه اخبارصفی الدین ارموی

 • مراحل تخلیه کاسه تار با تیشه و مغار | فیلم

  موج آنلاین |۹ روز قبل
 • درآمد اول چهارگاه ردیف میرزا حسینقلی | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • تار نوازی زیبا در دستگاه شور ، ابوعطا | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • تار نوازی در دستگاه زیبای شور | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • تار نوازی در چهارمضراب ماهور | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • تار نوازی امین عطایی در نوجوانی | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • تار نوازی علی اصغر عربشاهی | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • دونوازی زیبای تار و تمبک | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • چهار مضراب ابوعطا استاد حسین علیزاده | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • یک تار نوازی زیبا و بداهه | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • قطعه سودا در آواز ابوعطا | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • یک اجرای زیبا در دستگاه نوا با تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • همنوازی نغمه مرادآبادی و سوده سیدجلالی | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • کاور قطعه طلوع با تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • ماهور گوشه آشورآوند با تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • موسیقی تکایای دراویش کردستان با تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • مضراب زنی با تار پوست پیازی | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • تکنوازی زیبای تار کیمیا آذری | فیلم

  موج آنلاین |۱۱ روز قبل
 • بداهه نوازی همایون با تار خجسته | فیلم

  موج آنلاین |۱۲ روز قبل
 • تست ساز یحیى ساخت سال ١٣٠٧ | فیلم

  موج آنلاین |۱۳ روز قبل
 • ترانه زیبای آذری آیریلیق با تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۳ روز قبل
 • تار نوازی در بیات اصفهان | فیلم

  موج آنلاین |۱۳ روز قبل
 • تار نوازی مهسا عظیمی در شوشتری | فیلم

  موج آنلاین |۱۳ روز قبل
 • تار نوازی در رنگ همایون اثر شهنازی | فیلم

  موج آنلاین |۱۳ روز قبل
 • تار نوازی در آواز اصفهان | فیلم

  موج آنلاین |۱۳ روز قبل
 • تار نوازی در آواز دشتی | فیلم

  موج آنلاین |۱۳ روز قبل
 • تار نوازی در آواز افشاری | فیلم

  موج آنلاین |۱۳ روز قبل
 • تار نوازی در بیات ترک | فیلم

  موج آنلاین |۱۳ روز قبل
 • تار نوازی بیاد استاد پرویز مشکاتیان | فیلم

  موج آنلاین |۱۳ روز قبل
 • تار نوازی به یاد استاد فرهنگ شریف | فیلم

  موج آنلاین |۱۳ روز قبل
 • تار نوازی با آهنگ تولدت مبارک | فیلم

  موج آنلاین |۱۳ روز قبل
 • تار نوازی بخشی از چندمضراب پنجگاه | فیلم

  موج آنلاین |۱۳ روز قبل
 • تار نوازی با آهنگ وطن ای هستی من | فیلم

  موج آنلاین |۱۳ روز قبل
 • بداهه نوازی در مایه سه گاه با تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۳ روز قبل
 • تکنوازی تار بانو صبا طبخی | فیلم

  موج آنلاین |۱۳ روز قبل
 • ضربی چهارگاه با تار و تنبک | فیلم

  موج آنلاین |۱۴ روز قبل
 • چهارمضراب بیات ترک با تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۴ روز قبل
 • دلنوازی بداهه در آواز دشتی با تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۴ روز قبل
 • چهارمضراب بداهه از صبا طبخی | فیلم

  موج آنلاین |۱۴ روز قبل
 • چند مضراب پنجگاه با تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۴ روز قبل
 • تمرین شوشتری با تار توسط محمد آدینه | فیلم

  موج آنلاین |۱۴ روز قبل
 • آهنگ زیبای انتظار با تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۴ روز قبل
 • آواز ابوعطا در پرده سل | فیلم

  موج آنلاین |۱۴ روز قبل
 • بخشی از رنگ افشاری استاد بیگجه خانی | فیلم

  موج آنلاین |۱۴ روز قبل
 • اجرای قطعه سه گاه با تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۴ روز قبل
 • اجرای چهارمضراب ابوعطا با تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۴ روز قبل
 • اجرای یک قطعه آذری با تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۴ روز قبل
 • اجرای تار آهنگ خلوت بسیار دیدنی | فیلم

  موج آنلاین |۱۴ روز قبل
 • اجرای آهنگ مستم شیرازی با تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۴ روز قبل
 • اجرا قطعه بهار دل نشین با تار | فیلم

  موج آنلاین |۱۴ روز قبل