ضرب المثل قدیمی

 • سیب و پرتقال کدام یک سالم تر است؟

  بانو نیوز |۶ روز قبل
 • با این کارها سالم بمانید

  نصف جهان |۱۳ روز قبل
 • با این کارها سالم بمانید

  عصر ایران |۱۳ روز قبل
 • با این کارها سالم بمانید

  سلامت نیوز |۱۴ روز قبل