مشاهده همه اخبارضعف فیلمنامه

 • فیلمی که بدون فیلمنامه، کارگردانی و بازیگری بازهم می فروشد

  آخرین خبر |۷ روز قبل
 • اصغر فرهادی، امپراتور تاریکی ها!

  کمونه |۲۲ روز قبل
 • فرهادی، امپراتور تاریکی ها!

  نخست نیوز |۲۲ روز قبل
 • اصغر فرهادی، امپراتور تاریکی ها!

  ستاره نیوز |۲۳ روز قبل