بیش از ۲۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

طرح تحول سلامت

»
ایلنا |

بررسی ۵۰۰ هزار صحنه جرم طی شش ماه نخست امسال/"فعالیت شبانه روزی زنان پلیس" در اداره تشخیص هویت / قوانین جذب دانشجو براساس سهمیه باید بازبینی شود/توضیح نیروی انتظامی درباره حضور پلیس در مجتمع های مسکونی و تجاری بزرگ

بررسی ۵۰۰ هزار صحنه جرم طی شش ماه نخست امسال، قوانین جذب دانشجو براساس سهمیه باید بازبینی شود، توضیح نیروی انتظامی درباره حضور پلیس در مجتمع های مسکونی و تجاری بزرگ، طرح تحول سلامت را دنبال خواهیم کرد، سرنوشت علمی دانشجویان را با مسائل خارج از حوزه آموزش گره نمی زنیم، فشار بیرونی بر اساتید فقط ادعاست و ضرب وشتم دانش آموز ... ... بررسی ۵۰۰ هزار صحنه جرم طی شش ماه نخست امسال، قوانین جذب دانشجو براساس سهمیه باید بازبینی شود، توضیح نیروی انتظامی درباره حضور پلیس در مجتمع های مسکونی و تجاری بزرگ، طرح تحول سلامت را دنبال خواهیم کرد، سرنوشت علمی دانشجویان را با مسائل خارج از حوزه آموزش گره نمی زنیم، فشار بیرونی بر اساتید فقط ادعاست و ضرب وشتم دانش آموز ...