اخبار

عادل عبدالمهدی

خبر خودرو |

ممنوعیت فعالیت گروه های خارجی در خاک عراق

خبرگزاری ایسنا: نخست وزیر عراق تاکید کرد، هرگونه فعالیت و اقدام تمام گروه های خارجی در داخل خاک عراق بدون اجازه دولت ممنوع است... عادل عبدالمهدی ، نخست وزیر عراق در بیانیه ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اظهار کرد: کشور در مرحله گذشته با شرایط پیچیده ناشی از جنگ های داخلی و خارجی، انحلال ارتش، تحمیل اشغالگری بر کشور، حضور نیروهای خارجی، مداخلات خارجی، شکل گیری گروه های مسلح، استفاده از خاک عراق برای اقدامات مسلحانه علیه اهداف و کشورها و قدرت های خارج از اراده و اختیارات دولت عراق روبه رو بود در عین حال کشور از فعالیت های خرابکارانه، اقدامات تروریستی به خصوص اقدامات القاعده و داعش و اشغالگری آنها و تصرف مساحت های گسترده ای از خاک عراق رنج برد، البته نیروهای مسلح ما در تمام صفوف ارتش، پلیس، نیروهای حشد شعبی، عشایر، پیشمرگ و داوطلبان و با حمایت نیروهای ائتلاف و کشورهای دوست و هم جوار بر آنها فائق آمد و تمام این مسائل واقعیت منطقه ای و بین المللی عراق را نشان می دهند

موج |

فعالیت گروه های خارجی در خاک عراق ممنوع شد

نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد: هرگونه گروه خارجی از اقدام و تحرکی در داخل خاک عراق بدون اجازه و توافق دولت عراق منع می شود... به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سومریه نیوز، عادل عبدالمهدی ، نخست وزیر عراق در بیانیه ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: کشور در گذشته با شرایط پیچیده ناشی از جنگ های داخلی و خارجی، تحمیل اشغالگری بر کشور، انحلال ارتش، حضور نیروهای خارجی، شکل گیری گروه های مسلح، مداخلات خارجی، استفاده از خاک عراق برای اقدامات مسلحانه علیه اهداف و کشورها و قدرت های خارج از اراده و اختیارات دولت عراق روبه رو بود در عین حال کشور از فعالیت های خرابکارانه، اقدامات تروریستی به خصوص اقدامات القاعده و داعش و اشغالگری آنها و تصرف مساحت های گسترده ای از خاک عراق رنج برد، البته نیروهای مسلح ما در تمام صفوف ارتش، پلیس، نیروهای حشد شعبی ، عشایر، پیشمرگ و داوطلبان و با حمایت نیروهای ائتلاف و کشورهای دوست و هم جوار بر آنها فائق آمد و تمام این مسائل واقعیت منطقه ای و بین المللی عراق را نشان می دهند