علی اکبر دهخدا

  • گنجینه دار امین

    روزنامه ایران |۰:۵۳
  • یک خیر دوره 50 جلدی لغت نامه دهخدا به دانشگاه محقق اردبیلی اهدا کرد

    ایرنا |۲۲ روز قبل
  • کتابخانه

    روزنامه اعتماد |۱ ماه قبل