بیش از ۱,۰۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار برتر
اخبار «

عملکرد دولت

»
وزارت کشور |

فرمانداران و اعضای ستاد اجرایی انتخابات البرز شکیبا باشند و اسیر بازی های انتخاباتی نشوند/اولویت اول البرز برگزاری انتخاباتی سالم، امن و مشارکتی است/نخبگان کشور منافع ملی را به منافع حزبی ارحج دانسته و همه با هم متحدند/ به گردش آزاد اطلاعات باور راسخ داریم/ براساس تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید پاسخگوی عملکرد دولت و نظام در استان هستیم/به عشق رهبری و نظام انتخاباتی پرشور و باشکوه در البرز برگزار می کنیم

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: فرمانداران و اعضای ستاد انتخابات باید با سعه صدر و شکیبایی تنها به پاسخگویی ابهامات و تنویر افکار عمومی و همچنین اطلاع رسانی عملکرد دولت و نظام به مردم بسنده کنند و با توجه به اینکه بعنوان ستاد اجرایی در انتخابات پیش رو مسئولیت سنگین صیانت از رای مردم، ایجاد شور و مشارکت انتخابات در ... ... شهبازی افزود: فرمانداران و اعضای ستاد انتخابات باید با سعه صدر و شکیبایی تنها به پاسخگویی ابهامات و تنویر افکار عمومی و همچنین اطلاع رسانی عملکرد دولت و نظام به مردم بسنده کنند و با توجه به اینکه بعنوان ستاد اجرایی در انتخابات پیش رو مسئولیت سنگین صیانت از رای مردم، ایجاد شور و مشارکت انتخابات در نهایت امنیت، بی طرفی و سلامت را بر ...