۷۴ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار «

فرشاد مومنی

»
یک درصد تورم اضافی، ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می کند/ کاهش رشد نرخ تورم به معنای کاهش فشارها بر معیشت مردم نیست/ ایجاد بدعت  در رفتار مالی دولت، به اسم اصلاح نظام بودجه
ایلنا |
فرشاد مومنی مطرح کرد:

یک درصد تورم اضافی، ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می کند/ کاهش رشد نرخ تورم به معنای کاهش فشارها بر معیشت مردم نیست/ ایجاد بدعت در رفتار مالی دولت، به اسم اصلاح نظام بودجه

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: بر اساس محاسبات بنده و در چارچوب الگوی پیشنهادی توماس پیکتی، به استناد داده های سال ۹۶، به ازای هر یک درصد تورم اضافه شده ناشی از این سیاست های تورم زا مانند افزایش قیمت بنزین، ۱۵ هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان دارایی ها ایجاد می شود در حالیکه فشار آن به خانوارها و تولیدکنندگان تحمیل می شود... به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: به نظر می رسد بخشنامه بودجه از جنبه های مختلف به اسم اصلاح نظام بودجه ریزی کشور درصدد راه اندازی یک سلسله بدعت ها در نظام رفتارهای مالی دولت است که در زمان مناسب به آنها خواهیم پرداخت