بیش از ۸۰۰ خبر در سه ماه گذشته (جستجو شده در عنوان و خلاصه خبر)
اخبار برتر
اخبار «

فشار اقتصادی

»
بهمن آرمان، کارشناس مسائل اقتصادی:باتوجه به سهمیه بندی بنزین، در کوتاه مدت شاهد فشار تورمی خواهیم بود / طرح دولت برای ارائه یارانه در دوره احمدی نژاد هم اجرا شد؛ این کار نتیجه ندارد؛ سخنان نوبخت غیرعلمی بود / پول یارانه را خرج تولید و اشتغال پایدار کنید
تدبیر شرق |

بهمن آرمان، کارشناس مسائل اقتصادی:باتوجه به سهمیه بندی بنزین، در کوتاه مدت شاهد فشار تورمی خواهیم بود / طرح دولت برای ارائه یارانه در دوره احمدی نژاد هم اجرا شد؛ این کار نتیجه ندارد؛ سخنان نوبخت غیرعلمی بود / پول یارانه را خرج تولید و اشتغال پایدار کنید

محافل بین المللی اقتصادی و کارشناسان مربوطه، اظهارات امروز نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را چیز جز مطالب غیرعلمی محسوب نمی کنند و نشانه های آن نیز همین امروز در رسانه های انگلیسی زبان و شبکه های اقتصادی بین المللی کاملا مشهود بود... بهمن آرمان، در ارتباط با سهمیه بندی جدید بنزین اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کشورمان به خبرنگار «انتخاب» گفت: «این اقدام بر اساس اختیارات قانونی که مجلس در اختیار دولت گذاشته بود، زودتر از زمان کنونی باید انجام می گرفت؛ زیرا بر اساس مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و با توجه به این که اکنون در سال اول برنامه ششم ...